Tất cả các thiết bị tự động King Gates được thiết kế dùng cho cổng ngoài trời, vì vậy chúng chịu được mọi điều khiện thời tiết với cấp độ an toàn cao.